Kategorier
Media

Raskere klimaomstilling gir redusert risiko

Sterkere satsing på bærekraftige næringer og strammere petroleumspolitikk vil redusere Norges klimarisiko.

Kategorier
Media

Strammere oljepolitikk er i statens interesse

Under oppturen for olje- og gassnæringen tjente det norsk økonomi å føre en politikk som påskyndet investeringer og økte produksjonen. Med forventninger om skjerpet klimapolitikk har ikke staten og oljeselskapene lenger sammenfallende interesser. Det må reflekteres i politikken.

Kategorier
Media

Forslag fra Halvorsen og Helgesen gir penger til omstilling – og redusert klimarisiko

Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen foreslår en omstillingsavgift på norsk oljeproduksjon. Dette er en ide som vil skaffe penger til omstilling og samtidig redusere klimarisiko i oljesektoren. Program-makerne i mange partier bør gripe forslaget med begge hender.

Kategorier
Media

Hva kan Solberg og Støre lære av Halvorsen/Helgesen-utvalget?

Fem forslag fra Klimaomstillingsutvalget legger grunnlaget for klimalederskap fra Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.