Kategorier
Media

Strammere oljepolitikk er i statens interesse

Under oppturen for olje- og gassnæringen tjente det norsk økonomi å føre en politikk som påskyndet investeringer og økte produksjonen. Med forventninger om skjerpet klimapolitikk har ikke staten og oljeselskapene lenger sammenfallende interesser. Det må reflekteres i politikken.