Kategorier
Media

Raskere klimaomstilling gir redusert risiko

Sterkere satsing på bærekraftige næringer og strammere petroleumspolitikk vil redusere Norges klimarisiko.